Съобщения

Важно съобщение от Топлофикация София ЕАД

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме, че на 16 август 2017г. е установен пробив на магистрален топлопровод, / който не е в рамките на извършваните реконструкции през тази година/.

По тази причина е спряно подаването на топла вода към клиентите в ж.к “Младост”-4 и към следните сгради в ж.к “Младост” – 3: бл.№№ 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 308Т, 309, 310, 317, 318, 319, 320, 321, 321 Б, 322, 323, 323А, 324, 324А, 325, 325А, 325Б, 325М, 326, 327, 328, 329, 330, 330А, 332, 333, 334, 335, 336, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 351Б, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 383, 384, 385, 385А, 386, 387, 388, 389, 390, 25 ДКЦ, СО р-н „Младост“, КОНДОР ГРУП ООД, супер „ДАР“, 56 ОДЗ, 59 ОДЗ;

Съобщението за аварията е публикувано на сайта на “Топлофикация София” ЕАД веднага след установяването на пробива. Незабавно е създадена необходимата организация и аварийните екипи ще работят непрекъснато до възстановяване и нормализиране на топлоподаването. Съгласно нормативните разпоредби срокът за отстраняване на аварии, в рамките на който не се дължи обезщетение на засегнатите абонати, е 48 часа. Дружеството полага всички усилия да отстрани аварията колкото е възможно по-бързо.

“Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти за създаденото неудобство.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД

12:28 | 16.08.17 | Съобщения