„Весели снежни приключения“ – състезателни зимни игри

Организатор: 123 ДГ „Шарл Перо“