Обявление по ЗУТ

Виза за проектиране на нов асансьор разположен в УПИ I кв. 3, местност Младост 1

Уведомяваме Ви, че е издадена виза за инвестиционно проектиране от Главния архитект на Столична община. Визата служи за инвестиционно проектиране на нов асансьор, разположен в ПИ с идентификатор 68134.4082.38 и ПИ с идентификатор 68134.4082.39, УПИ I, кв.З, местност „Младост 1“ СО.

Визата подлежи на обжалване по редна на чл. 215 ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването и пред Административен съд София-град.

Вижте целия документ: Уведомление към РМЛ17-ДР00-8-[6]

12:53 | 15.09.17 | Обявление по ЗУТ