Приемно време кмет на район Младост(изисква се предварително записване на телефонен номер 02/9067601):
Сряда: 10:00-12:00

Приемно време заместник-кметове на район Младост:
Вторник: 13:30-16:30

Приемно време главен архитект на район Младост:
Четвъртък: 10:00-12:00

Приемно време всички останали служители на район Младост:
Вторник: 13:30-16:30
Четвъртък: 10:00-12:00

За съдействие по Механизма за лична помощ тел: 02 9067 674; 02 9067 672; 02 9067 671;

СО – Район Младост финализира интегрирането на платформата за онлайн приемно време. Същата ще бъде достъпна и пълно функционална в съвсем близко бъдеще.