Съобщения

Внесено е предложение за връщане на старите спирки на автобуси № 76 и № 111

На 2 септември, в залата на районната администрация на район Младост, се проведе среща между кмета д-р Цвета Авджиева и граждани, живущи в Младост 2. Поводът бе протестът на гражданите,лишени от близки до домовете им спирки на автобуси 76 и 111, след реконструкцията на бул. Ал.Малинов. По време на разговорите бе постигнато съгласие, Районната администрация да внесе предложение от името на живущите в Столична община за връщане на старите спирки,което беше направено на 3 септември.

Предлага се също да бъде възстановена и линията на автобус 306.

Очаква се разглеждането и одобрението на предложението от Столична община, за да бъдат удовлетворени исканията на гражданите от Младост 2.

14:44 | 04.09.15 | Съобщения