• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
 • 02/9067 600

Всички новини

 • „ФОРУМ МЛАДОСТ“ – Нашият район, нашата мисия!

  25.10.18 13:49

  ПРОЧети повеЧЕ
 • ДЕН НА СОФИЯ В РАЙОН „МЛАДОСТ“ – 2018

  13.09.18 9:09

  ПРОЧети повеЧЕ
 • ТРАДИЦИОНЕН ПРАЗНИК НА РАЙОН „МЛАДОСТ“ – 2018

  23.05.18 11:15

  ПРОЧети повеЧЕ
 • Безплатен интернет в “Младост”

  13.04.18 8:25

  ПРОЧети повеЧЕ
 • Младост стана част от проект за измерване замърсяването на въздуха

  13.04.18 0:56

  ПРОЧети повеЧЕ
 • ОБЯВЛЕНИЕ: Издадена Заповед РМЛ21-РА50-23/25.11.2021г.

  26.11.21 14:31

  ПРОЧети повеЧЕ
 • СЪОБЩЕНИЕ за допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: Главен експерт в отдел“Инвестиции и контрол  по строителството“   в СО-район “Младост”

  26.11.21 14:28

  ПРОЧети повеЧЕ
 • СЪОБЩЕНИЕ за кандидатите за длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел“Управление на общинската  собственост и жилищния фонд“  в СО-район “Младост”

  26.11.21 14:26

  ПРОЧети повеЧЕ
 • Заповед РЕСУТ 13-01.12.2021

  26.11.21 14:24

  ПРОЧети повеЧЕ
 • Издадено Разрешение за строеж № 58/23.11.2021г

  25.11.21 16:15

  ПРОЧети повеЧЕ
 • Обществено обсъждане на Проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, м. ЖК „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ СО.

  25.11.21 13:11

  ПРОЧети повеЧЕ