Инвестиционно предложение

Всички инвестиционни предложение

 • 04.09.23 12:57

  Ивнестиционно предложение за "Жилищна сграда с офиси, гаражи и подземни гаражи, СВО и СКО, външно елзахранване с кабели средно напрежение трафопост и кабели ниско напрежение"

  04.09.23 12:57

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 16.08.23 18:19

  Информация за инвестиционно предложение за "Парк със зона за събития, детска и спортна площадка и пъмп трак съоръжение"

  16.08.23 18:19

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 26.06.23 16:56

  СЪОБЩЕНИЕ ОВОС ПУП -ИПРЗ

  26.06.23 16:56

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 26.06.23 16:50

  Инвестиционно предложение за "ПУП - ИПРЗ" за УПИ II-6132,6133

  26.06.23 16:50

  ПРОЧети повеЧЕ