Инвестиционно предложение

Последни инвестиционни предложение

Инвестиционни предложения

Ивнестиционно предложение за "Жилищна сграда с офиси, гаражи и подземни гаражи, СВО и СКО, външно елзахранване с кабели средно напрежение трафопост и кабели ниско напрежение"

Прочети повече
Инвестиционни предложения

Ивнестиционно предложение за "Жилищна сграда с офиси, гаражи и подземни гаражи, СВО и СКО, външно елзахранване с кабели средно напрежение трафопост и кабели ниско напрежение"

Прочети повече

Всички инвестиционни предложение

 • 26.06.23 16:50

  Инвестиционно предложение за "ПУП - ИПРЗ" за УПИ II-6132,6133

  26.06.23 16:50

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 02.09.22 14:23

  Процедура за определяне на санитарно-охранителната зона, за питейно-битово водоснабдяване на фирма "Комко Спед ТБ" ЕООД

  02.09.22 14:23

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 01.09.22 11:43

  ОВОС - Площадка за игра и извършване на благоустройствени дейности

  01.09.22 11:43

  ПРОЧети повеЧЕ