Инвестиционно предложение

Всички инвестиционни предложение

 • 02.09.22 14:23

  Процедура за определяне на санитарно-охранителната зона, за питейно-битово водоснабдяване на фирма "Комко Спед ТБ" ЕООД

  02.09.22 14:23

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 01.09.22 11:43

  ОВОС - Площадка за игра и извършване на благоустройствени дейности

  01.09.22 11:43

  ПРОЧети повеЧЕ