Новини

Последни новини

Новини

Въвеждане на нова автоматизирана система за събиране на битови отпадъци

Прочети повече
Новини

Въвеждане на нова автоматизирана система за събиране на битови отпадъци

Прочети повече
 • Новини
  Във връзка с писмо рег. № СОА23-ДИ04-2532-[1]/02.08.2023 г. от Столична община, се дават допълнителни указания за превенция срещу възникването на пожари:
  ПРОЧети повеЧЕ
  Новини
  Във връзка с писмо рег. № СОА23-ДИ04-2532-[1]/02.08.2023 г. от Столична община, се дават допълнителни указания за превенция срещу възникването на пожари:
  ПРОЧети повеЧЕ
 • Новини
  125 СУ „Боян Пенев“, район “Младост”, обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене за срок от 5 (пет) години
  ПРОЧети повеЧЕ
  Новини
  125 СУ „Боян Пенев“, район “Младост”, обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене за срок от 5 (пет) години
  ПРОЧети повеЧЕ

Всички новини