Новини

Всички новини

 • 28.09.23 10:20

  КОМПЕНСАЦИИ ЗА ДЕЦА, НЕПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДГ И ЯСЛИ

  28.09.23 10:20

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 17.08.23 12:14

  Въвеждане на нова автоматизирана система за събиране на битови отпадъци

  17.08.23 12:14

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 03.08.23 15:58

  Във връзка с писмо рег. № СОА23-ДИ04-2532-[1]/02.08.2023 г. от Столична община, се дават допълнителни указания за превенция срещу възникването на пожари:

  03.08.23 15:58

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 19.07.23 14:32

  125 СУ „Боян Пенев“, район “Младост”, обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене за срок от 5 (пет) години

  19.07.23 14:32

  ПРОЧети повеЧЕ