Обществени обсъждания

Последни обществени обсъждания

 • Обществени обсъждания
  Обществено обсъждане на „Преработен проект за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план-схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и приети с протокол No ЕС-ПО-11 от 16.08.2022 г., т. 1, експертни оценки по чл. 22, ал. 8 от ЗУТ на част от м. Горубляне 2, район „Младост“ СО.
  ПРОЧети повеЧЕ
  Обществени обсъждания
  Обществено обсъждане на „Преработен проект за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план-схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и приети с протокол No ЕС-ПО-11 от 16.08.2022 г., т. 1, експертни оценки по чл. 22, ал. 8 от ЗУТ на част от м. Горубляне 2, район „Младост“ СО.
  ПРОЧети повеЧЕ
 • Обществени обсъждания
  Обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПРЗ за нов УПИ III-410,411 за жилищно строителство и общественообслужващи дейности, УПИ II-412 за комплексно жилищно строителство и трафопост, кв. 5А, м. „Младост 4, район „Младост“ СО
  ПРОЧети повеЧЕ
  Обществени обсъждания
  Обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПРЗ за нов УПИ III-410,411 за жилищно строителство и общественообслужващи дейности, УПИ II-412 за комплексно жилищно строителство и трафопост, кв. 5А, м. „Младост 4, район „Младост“ СО
  ПРОЧети повеЧЕ

Всички обществени обсъждания

 • 24.06.22 11:48

  Преработен проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ в обхват на м. „Младост 1А – разширение“ – м. „БАН VII-VIII км.“ – първи етап, район „Младост“ СО

  24.06.22 11:48

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 01.03.22 15:58

  Изменение на план за регулация и застрояване за нов УПИ VII

  01.03.22 15:58

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 04.02.22 11:19

  Промяна на дата за представяне на инвестиционно намерение

  04.02.22 11:19

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 11.01.22 15:11

  ПОКАНА за участие в заключителна дискусия по процедура за провеждане на обществено обсъждане

  11.01.22 15:11

  ПРОЧети повеЧЕ