Обществени обсъждания

Последни обществени обсъждания

Обществени обсъждания

Проектна документация и Заповед РМЛ23-РД09-225/09.05.2023г. на Кмета на СО – район „Младост“ за провеждане на процедура по обществено обсъждане

Прочети повече
Обществени обсъждания

Проектна документация и Заповед РМЛ23-РД09-225/09.05.2023г. на Кмета на СО – район „Младост“ за провеждане на процедура по обществено обсъждане

Прочети повече

Всички обществени обсъждания

 • 29.09.22 15:42

  Обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПРЗ за нов УПИ III-410,411 за жилищно строителство и общественообслужващи дейности, УПИ II-412 за комплексно жилищно строителство и трафопост, кв. 5А, м. „Младост 4, район „Младост“ СО

  29.09.22 15:42

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 24.06.22 11:48

  Преработен проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ в обхват на м. „Младост 1А – разширение“ – м. „БАН VII-VIII км.“ – първи етап, район „Младост“ СО

  24.06.22 11:48

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 01.03.22 15:58

  Изменение на план за регулация и застрояване за нов УПИ VII

  01.03.22 15:58

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 04.02.22 11:19

  Промяна на дата за представяне на инвестиционно намерение

  04.02.22 11:19

  ПРОЧети повеЧЕ