Обществени обсъждания

Последни обществени обсъждания

Обществени обсъждания

Обявление за обществено обсъждане

Прочети повече
Обществени обсъждания

Обявление за обществено обсъждане

Прочети повече

Всички обществени обсъждания

 • 11.05.23 21:44

  Проектна документация и Заповед РМЛ23-РД09-225/09.05.2023г. на Кмета на СО – район „Младост“ за провеждане на процедура по обществено обсъждане

  11.05.23 21:44

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 04.01.23 16:43

  Обявление

  04.01.23 16:43

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 15.11.22 11:47

  Обществено обсъждане на „Преработен проект за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план-схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и приети с протокол No ЕС-ПО-11 от 16.08.2022 г., т. 1, експертни оценки по чл. 22, ал. 8 от ЗУТ на част от м. Горубляне 2, район „Младост“ СО.

  15.11.22 11:47

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 29.09.22 15:42

  Обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПРЗ за нов УПИ III-410,411 за жилищно строителство и общественообслужващи дейности, УПИ II-412 за комплексно жилищно строителство и трафопост, кв. 5А, м. „Младост 4, район „Младост“ СО

  29.09.22 15:42

  ПРОЧети повеЧЕ