• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
 • 02 906 76 00

Обществени обсъждания

Последни обществени обсъждания

Обществени обсъждания

Обществено обсъждане 30.09-13.10.2021г. Обща и подробна схема за разполагане на спортни съоръжения на открито в м."Младост 3"

Прочети повече
Обществени обсъждания

Обществено обсъждане 30.09-13.10.2021г. Обща и подробна схема за разполагане на спортни съоръжения на открито в м."Младост 3"

Прочети повече

Всички обществени обсъждания

 • 08.06.21 12:24

  Обявление ОО 08.06.2021 г.

  08.06.21 12:24

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 02.06.21 13:37

  : Виза за проектиране на „Детски площадки и зона за отдих“ в УПИ I -"за озеленяване и инженерна инфраструктура", /ПИ с идентификатор 68134.4085.5509 по КККР/, от кв. 84а на м. „кв. Горубляне“ по плана на гр. София, съгласно чл. 62, ал.7, т.4 от ЗУТ и чл.12, т.4 от ЗУЗСО;

  02.06.21 13:37

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 27.05.21 11:00

  Обществено обсъждане стадион Горубляне

  27.05.21 11:00

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 13.05.21 9:56

  Покана за участие в заключителна дискусия 13.05.2021 г.

  13.05.21 9:56

  ПРОЧети повеЧЕ