Обществени обсъждания

Последни обществени обсъждания

Обществени обсъждания

Обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПРЗ за нов УПИ III-410,411 за жилищно строителство и общественообслужващи дейности, УПИ II-412 за комплексно жилищно строителство и трафопост, кв. 5А, м. „Младост 4, район „Младост“ СО

Прочети повече
Обществени обсъждания

Обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПРЗ за нов УПИ III-410,411 за жилищно строителство и общественообслужващи дейности, УПИ II-412 за комплексно жилищно строителство и трафопост, кв. 5А, м. „Младост 4, район „Младост“ СО

Прочети повече

Всички обществени обсъждания

 • 04.02.22 11:19

  Промяна на дата за представяне на инвестиционно намерение

  04.02.22 11:19

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 11.01.22 15:11

  ПОКАНА за участие в заключителна дискусия по процедура за провеждане на обществено обсъждане

  11.01.22 15:11

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 10.01.22 13:33

  Представяне в дигитална среда на инвестиционно намерение за изграждане на многофункционална спортна зала в ПИ с идентификатор 68134.4089.549 по КККР, кв. 14 на м. „бул. Ал.Малинов“ по плана на гр. София.

  10.01.22 13:33

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 22.12.21 13:41

  Становища относно проект за план за регулация и застрояване в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, м. ЖК „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ СО.

  22.12.21 13:41

  ПРОЧети повеЧЕ