• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
 • 02 906 76 00
 • ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Обществени обсъждания

Последни обществени обсъждания

Обществени обсъждания

Изменение на план за регулация и застрояване за нов УПИ VII

Прочети повече
Обществени обсъждания

Изменение на план за регулация и застрояване за нов УПИ VII

Прочети повече

Всички обществени обсъждания

 • 10.01.22 13:33

  Представяне в дигитална среда на инвестиционно намерение за изграждане на многофункционална спортна зала в ПИ с идентификатор 68134.4089.549 по КККР, кв. 14 на м. „бул. Ал.Малинов“ по плана на гр. София.

  10.01.22 13:33

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 22.12.21 13:41

  Становища относно проект за план за регулация и застрояване в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, м. ЖК „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ СО.

  22.12.21 13:41

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 25.11.21 13:11

  Обществено обсъждане на Проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, м. ЖК „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ СО.

  25.11.21 13:11

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 17.09.21 11:54

  Обществено обсъждане 30.09-13.10.2021г. Обща и подробна схема за разполагане на спортни съоръжения на открито в м."Младост 3"

  17.09.21 11:54

  ПРОЧети повеЧЕ