Обществени обсъждания

Последни обществени обсъждания

Обществени обсъждания

Обществено обсъждане на Проект за ПУП-ИПРЗ в обхват на кв.3-А, нов УПИ VIII-76 „за ЖС“, ПИ с идентификатор 68134.4082.76 по КККР, Район „Младост“ СО, съгласно чл. 22, ал.4  от ЗУТПроект за ПУП-ИПРЗ в обхват на кв.3-А, нов УПИ VIII-76 „за ЖС“, ПИ с идентификатор 68134.4082.76 по КККР, Район „Младост“ СО, съгласно чл. 22, ал.4 от ЗУТ

Прочети повече
Обществени обсъждания

Обществено обсъждане на Проект за ПУП-ИПРЗ в обхват на кв.3-А, нов УПИ VIII-76 „за ЖС“, ПИ с идентификатор 68134.4082.76 по КККР, Район „Младост“ СО, съгласно чл. 22, ал.4  от ЗУТПроект за ПУП-ИПРЗ в обхват на кв.3-А, нов УПИ VIII-76 „за ЖС“, ПИ с идентификатор 68134.4082.76 по КККР, Район „Младост“ СО, съгласно чл. 22, ал.4 от ЗУТ

Прочети повече

Всички обществени обсъждания

 • 04.12.17 17:09

  Обществено обсъждане на: Задание за проектиране на ПУП на територията на нов парк „Изток” – район „Младост” в границите на зоната за градски паркове и градини, определена с ОУП на СО приет с Решение № 960/2009г. на МС

  04.12.17 17:09

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 25.10.17 15:57

  Подаване на възражения до 1.11.17г., относно Подробен устройствен план на „Многофункционален комплекс „Гранд Каньон“ – кули №4 и №5″

  25.10.17 15:57

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 09.10.17 11:49

  Отворено писмо – покана за обществено обсъждане до г-жа Фандъков и г-н Здравков

  09.10.17 11:49

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 28.09.17 16:22

  Обществено обсъждане за разширение на съществуващо футболно игрище в жк. Младост 2

  28.09.17 16:22

  ПРОЧети повеЧЕ