Обществени обсъждания

Последни обществени обсъждания

Обществени обсъждания

Обществено обсъждане на Проект за ПУП – ИПРЗ за нов УПИ V-119, 120, 602 за „жс, пг и тп“ и нов УПИ VI-119,120,602 за „жс, пг и тп“ /ПИ 68134.4089.119, ПИ 68134.4089.120, ПИ 68134.4089.602/, кв. 29, м. „Младост 4“, район „Младост“ СО.

Прочети повече
Обществени обсъждания

Обществено обсъждане на Проект за ПУП – ИПРЗ за нов УПИ V-119, 120, 602 за „жс, пг и тп“ и нов УПИ VI-119,120,602 за „жс, пг и тп“ /ПИ 68134.4089.119, ПИ 68134.4089.120, ПИ 68134.4089.602/, кв. 29, м. „Младост 4“, район „Младост“ СО.

Прочети повече

Всички обществени обсъждания

 • 28.09.17 16:22

  Обществено обсъждане за разширение на съществуващо футболно игрище в жк. Младост 2

  28.09.17 16:22

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 24.02.17 9:43

  Обществено обсъждане

  24.02.17 9:43

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 21.04.14 16:37

  Обществено обсъждане на проект за изменение на план за регулация и застрояване

  21.04.14 16:37

  ПРОЧети повеЧЕ