Обществени обсъждания

Последни обществени обсъждания

Обществени обсъждания

Проектна документация и Заповед РМЛ23-РД09-225/09.05.2023г. на Кмета на СО – район „Младост“ за провеждане на процедура по обществено обсъждане

Прочети повече
Обществени обсъждания

Проектна документация и Заповед РМЛ23-РД09-225/09.05.2023г. на Кмета на СО – район „Младост“ за провеждане на процедура по обществено обсъждане

Прочети повече

Всички обществени обсъждания

  • 21.04.14 16:37

    Обществено обсъждане на проект за изменение на план за регулация и застрояване

    21.04.14 16:37

    ПРОЧети повеЧЕ