Обществени обсъждания

Последни обществени обсъждания

Обществени обсъждания

Обществено обсъждане на Проект за ПУП – ИПРЗ за нов УПИ V-119, 120, 602 за „жс, пг и тп“ и нов УПИ VI-119,120,602 за „жс, пг и тп“ /ПИ 68134.4089.119, ПИ 68134.4089.120, ПИ 68134.4089.602/, кв. 29, м. „Младост 4“, район „Младост“ СО.

Прочети повече
Обществени обсъждания

Обществено обсъждане на Проект за ПУП – ИПРЗ за нов УПИ V-119, 120, 602 за „жс, пг и тп“ и нов УПИ VI-119,120,602 за „жс, пг и тп“ /ПИ 68134.4089.119, ПИ 68134.4089.120, ПИ 68134.4089.602/, кв. 29, м. „Младост 4“, район „Младост“ СО.

Прочети повече

Всички обществени обсъждания

 • 01.03.22 15:58

  Изменение на план за регулация и застрояване за нов УПИ VII

  01.03.22 15:58

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 04.02.22 11:19

  Промяна на дата за представяне на инвестиционно намерение

  04.02.22 11:19

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 11.01.22 15:11

  ПОКАНА за участие в заключителна дискусия по процедура за провеждане на обществено обсъждане

  11.01.22 15:11

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 10.01.22 13:33

  Представяне в дигитална среда на инвестиционно намерение за изграждане на многофункционална спортна зала в ПИ с идентификатор 68134.4089.549 по КККР, кв. 14 на м. „бул. Ал.Малинов“ по плана на гр. София.

  10.01.22 13:33

  ПРОЧети повеЧЕ