Обществени обсъждания

Последни обществени обсъждания

Обществени обсъждания

Проектна документация и Заповед РМЛ23-РД09-225/09.05.2023г. на Кмета на СО – район „Младост“ за провеждане на процедура по обществено обсъждане

Прочети повече
Обществени обсъждания

Проектна документация и Заповед РМЛ23-РД09-225/09.05.2023г. на Кмета на СО – район „Младост“ за провеждане на процедура по обществено обсъждане

Прочети повече

Всички обществени обсъждания

 • 02.06.21 13:37

  : Виза за проектиране на „Детски площадки и зона за отдих“ в УПИ I -"за озеленяване и инженерна инфраструктура", /ПИ с идентификатор 68134.4085.5509 по КККР/, от кв. 84а на м. „кв. Горубляне“ по плана на гр. София, съгласно чл. 62, ал.7, т.4 от ЗУТ и чл.12, т.4 от ЗУЗСО;

  02.06.21 13:37

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 27.05.21 11:00

  Обществено обсъждане стадион Горубляне

  27.05.21 11:00

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 13.05.21 9:56

  Покана за участие в заключителна дискусия 13.05.2021 г.

  13.05.21 9:56

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 11.05.21 16:45

  Провеждане на процедура по обществено обсъждане за Проект на скица с указан начин на поставяне на павилион по индивидуален проект, съгласно чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.12, т.5 от ЗУЗСО в ПИ с идентификатор 68134.4087.1424, част от УПИ – „за озеленяване“, кв.12, м. “кв. Горубляне“

  11.05.21 16:45

  ПРОЧети повеЧЕ