Обществени обсъждания

Последни обществени обсъждания

Обществени обсъждания

Обществено обсъждане на Проект за ПУП – ИПРЗ за нов УПИ V-119, 120, 602 за „жс, пг и тп“ и нов УПИ VI-119,120,602 за „жс, пг и тп“ /ПИ 68134.4089.119, ПИ 68134.4089.120, ПИ 68134.4089.602/, кв. 29, м. „Младост 4“, район „Младост“ СО.

Прочети повече
Обществени обсъждания

Обществено обсъждане на Проект за ПУП – ИПРЗ за нов УПИ V-119, 120, 602 за „жс, пг и тп“ и нов УПИ VI-119,120,602 за „жс, пг и тп“ /ПИ 68134.4089.119, ПИ 68134.4089.120, ПИ 68134.4089.602/, кв. 29, м. „Младост 4“, район „Младост“ СО.

Прочети повече

Всички обществени обсъждания

 • 28.06.21 10:45

  Закл. дискусия по обществено обсъждане на футболен терен - стадион с ПИ 68134.4084.9395

  28.06.21 10:45

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 08.06.21 12:24

  Обявление ОО 08.06.2021 г.

  08.06.21 12:24

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 02.06.21 13:37

  : Виза за проектиране на „Детски площадки и зона за отдих“ в УПИ I -"за озеленяване и инженерна инфраструктура", /ПИ с идентификатор 68134.4085.5509 по КККР/, от кв. 84а на м. „кв. Горубляне“ по плана на гр. София, съгласно чл. 62, ал.7, т.4 от ЗУТ и чл.12, т.4 от ЗУЗСО;

  02.06.21 13:37

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 27.05.21 11:00

  Обществено обсъждане стадион Горубляне

  27.05.21 11:00

  ПРОЧети повеЧЕ