Обществени обсъждания

Последни обществени обсъждания

Обществени обсъждания

Обществено обсъждане на Проект за ПУП-ИПРЗ в обхват на кв.3-А, нов УПИ VIII-76 „за ЖС“, ПИ с идентификатор 68134.4082.76 по КККР, Район „Младост“ СО, съгласно чл. 22, ал.4  от ЗУТПроект за ПУП-ИПРЗ в обхват на кв.3-А, нов УПИ VIII-76 „за ЖС“, ПИ с идентификатор 68134.4082.76 по КККР, Район „Младост“ СО, съгласно чл. 22, ал.4 от ЗУТ

Прочети повече
Обществени обсъждания

Обществено обсъждане на Проект за ПУП-ИПРЗ в обхват на кв.3-А, нов УПИ VIII-76 „за ЖС“, ПИ с идентификатор 68134.4082.76 по КККР, Район „Младост“ СО, съгласно чл. 22, ал.4  от ЗУТПроект за ПУП-ИПРЗ в обхват на кв.3-А, нов УПИ VIII-76 „за ЖС“, ПИ с идентификатор 68134.4082.76 по КККР, Район „Младост“ СО, съгласно чл. 22, ал.4 от ЗУТ

Прочети повече

Всички обществени обсъждания

 • 08.06.21 12:24

  Обявление ОО 08.06.2021 г.

  08.06.21 12:24

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 02.06.21 13:37

  : Виза за проектиране на „Детски площадки и зона за отдих“ в УПИ I -"за озеленяване и инженерна инфраструктура", /ПИ с идентификатор 68134.4085.5509 по КККР/, от кв. 84а на м. „кв. Горубляне“ по плана на гр. София, съгласно чл. 62, ал.7, т.4 от ЗУТ и чл.12, т.4 от ЗУЗСО;

  02.06.21 13:37

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 27.05.21 11:00

  Обществено обсъждане стадион Горубляне

  27.05.21 11:00

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 13.05.21 9:56

  Покана за участие в заключителна дискусия 13.05.2021 г.

  13.05.21 9:56

  ПРОЧети повеЧЕ