Обществени обсъждания

Последни обществени обсъждания

 • Обществени обсъждания
  Обществено обсъждане на „Преработен проект за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план-схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и приети с протокол No ЕС-ПО-11 от 16.08.2022 г., т. 1, експертни оценки по чл. 22, ал. 8 от ЗУТ на част от м. Горубляне 2, район „Младост“ СО.
  ПРОЧети повеЧЕ
  Обществени обсъждания
  Обществено обсъждане на „Преработен проект за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план-схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и приети с протокол No ЕС-ПО-11 от 16.08.2022 г., т. 1, експертни оценки по чл. 22, ал. 8 от ЗУТ на част от м. Горубляне 2, район „Младост“ СО.
  ПРОЧети повеЧЕ
 • Обществени обсъждания
  Обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПРЗ за нов УПИ III-410,411 за жилищно строителство и общественообслужващи дейности, УПИ II-412 за комплексно жилищно строителство и трафопост, кв. 5А, м. „Младост 4, район „Младост“ СО
  ПРОЧети повеЧЕ
  Обществени обсъждания
  Обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПРЗ за нов УПИ III-410,411 за жилищно строителство и общественообслужващи дейности, УПИ II-412 за комплексно жилищно строителство и трафопост, кв. 5А, м. „Младост 4, район „Младост“ СО
  ПРОЧети повеЧЕ

Всички обществени обсъждания

 • 09.10.17 11:49

  Отворено писмо – покана за обществено обсъждане до г-жа Фандъков и г-н Здравков

  09.10.17 11:49

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 28.09.17 16:22

  Обществено обсъждане за разширение на съществуващо футболно игрище в жк. Младост 2

  28.09.17 16:22

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 24.02.17 9:43

  Обществено обсъждане

  24.02.17 9:43

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 21.04.14 16:37

  Обществено обсъждане на проект за изменение на план за регулация и застрояване

  21.04.14 16:37

  ПРОЧети повеЧЕ