Обяви за работа

Най-скорошни обяви за работа

Обяви за работа

Служба „Военна полиция” обявява конкурси за приемане на военна служба

Прочети повече
Обяви за работа

Служба „Военна полиция” обявява конкурси за приемане на военна служба

Прочети повече
 • Обяви за работа
  СЪОБЩЕНИЕ за допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНО МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА“ в СО-район “Младост”
  ПРОЧети повеЧЕ
  Обяви за работа
  СЪОБЩЕНИЕ за допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНО МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА“ в СО-район “Младост”
  ПРОЧети повеЧЕ
 • Обяви за работа
  Към СПИСЪКА на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНО МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА“
  ПРОЧети повеЧЕ
  Обяви за работа
  Към СПИСЪКА на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНО МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА“
  ПРОЧети повеЧЕ

Всички обяви за работа

 • 27.04.23 14:00

  СПИСЪК на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНО МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА“ в СО-район “Младост”

  27.04.23 14:00

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 27.04.23 13:59

  СПИСЪК на недопуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНО МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА“ в СО-район “Младост”

  27.04.23 13:59

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 27.04.23 13:49

  Обява за работа по МЗ ОХ-310_ВМА

  27.04.23 13:49

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 05.04.23 17:32

  Обява: Главен експерт „Управление на отбранително мобилизационна подготовка“ в администрацията на района

  05.04.23 17:32

  ПРОЧети повеЧЕ