Обяви за работа

Най-скорошни обяви за работа

Обяви за работа

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Прочети повече
Обяви за работа

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Прочети повече
 • Обяви за работа
  Конкурс за длъжността: главен юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурсиКонкурс за длъжността:
  ПРОЧети повеЧЕ
  Обяви за работа
  Конкурс за длъжността: главен юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурсиКонкурс за длъжността:
  ПРОЧети повеЧЕ
 • Обяви за работа
  Обява за провеждане на конкурс за военни оркестранти за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 29.11.2022 г. и 30.11.2022 г. в Съвместното командване на специалните операции.
  ПРОЧети повеЧЕ
  Обяви за работа
  Обява за провеждане на конкурс за военни оркестранти за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 29.11.2022 г. и 30.11.2022 г. в Съвместното командване на специалните операции.
  ПРОЧети повеЧЕ

Всички обяви за работа

 • 11.10.22 11:10

  Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност в Командване на Военновъздушните сили чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина.

  11.10.22 11:10

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 11.10.22 11:09

  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

  11.10.22 11:09

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 07.10.22 14:43

  СЪОБЩЕНИЕ за допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: Главен експерт в отдел“Инвестиции и контрол по строителството“ в СО-район “Младост”

  07.10.22 14:43

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 04.10.22 11:30

  СПИСЪК на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: Главен експерт в отдел“Инвестиции и контрол по строителството“ в СО-район “Младост”

  04.10.22 11:30

  ПРОЧети повеЧЕ