• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
 • 02/9067 600

Обяви за работа

Най-скорошни обяви за работа

Обяви за работа

СЪОБЩЕНИЕ за допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: Главен експерт в отдел“Инвестиции и контрол  по строителството“   в СО-район “Младост”

Прочети повече
Обяви за работа

СЪОБЩЕНИЕ за допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: Главен експерт в отдел“Инвестиции и контрол  по строителството“   в СО-район “Младост”

Прочети повече
 • Обяви за работа
  СЪОБЩЕНИЕ за кандидатите за длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел“Управление на общинската  собственост и жилищния фонд“  в СО-район “Младост”
  ПРОЧети повеЧЕ
  Обяви за работа
  СЪОБЩЕНИЕ за кандидатите за длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел“Управление на общинската  собственост и жилищния фонд“  в СО-район “Младост”
  ПРОЧети повеЧЕ
 • Обяви за работа
  СПИСЪК на допуснатия за участие в конкурс кандидат за длъжността: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“  на СО-район “Младост”
  ПРОЧети повеЧЕ
  Обяви за работа
  СПИСЪК на допуснатия за участие в конкурс кандидат за длъжността: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“  на СО-район “Младост”
  ПРОЧети повеЧЕ

Всички обяви за работа

 • 23.11.21 16:36

  СПИСЪК на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: Главен експерт в отдел“Инвестиции и контрол по строителството“

  23.11.21 16:36

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 18.11.21 15:53

  СЪОБЩЕНИЕ за допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: Главен експерт в отдел“Инженерна инфраструктура и благоустройство”

  18.11.21 15:53

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 16.11.21 13:01

  СЪОБЩЕНИЕ за допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел“УОСЖФ“

  16.11.21 13:01

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 11.11.21 12:27

  Списък на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел“Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ в СО-район “Младост”

  11.11.21 12:27

  ПРОЧети повеЧЕ