Обяви за работа

Най-скорошни обяви за работа

Обяви за работа

СЪОБЩЕНИЕ за допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ в СО-район “Младост”

Прочети повече
Обяви за работа

СЪОБЩЕНИЕ за допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ в СО-район “Младост”

Прочети повече

Всички обяви за работа

 • 27.04.23 14:00

  СПИСЪК на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНО МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА“ в СО-район “Младост”

  27.04.23 14:00

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 27.04.23 13:59

  СПИСЪК на недопуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНО МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА“ в СО-район “Младост”

  27.04.23 13:59

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 27.04.23 13:49

  Обява за работа по МЗ ОХ-310_ВМА

  27.04.23 13:49

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 05.04.23 17:32

  Обява: Главен експерт „Управление на отбранително мобилизационна подготовка“ в администрацията на района

  05.04.23 17:32

  ПРОЧети повеЧЕ