Обяви за работа

Най-скорошни обяви за работа

Обяви за работа

Конкурс за длъжността финансов контрольор

Прочети повече
Обяви за работа

Конкурс за длъжността финансов контрольор

Прочети повече

Всички обяви за работа

 • 19.06.18 16:44

  ОБЯВА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД-09-174/18.06.2018г. на кмета на район „Младост”

  19.06.18 16:44

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 19.06.18 16:38

  Обява на СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”,с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ17-РД09-175/18.06.2018 г. на кмета на район „Младост”

  19.06.18 16:38

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 07.02.18 20:18

  Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в отдел “Административно – информационно и правно обслужване”

  07.02.18 20:18

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 09.01.18 14:28

  О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба

  09.01.18 14:28

  ПРОЧети повеЧЕ