Обявления по ЗУТ

Всички обявления по ЗУТ

 • 04.10.22 12:49

  Проект за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ на част от м. Горубляне 2

  04.10.22 12:49

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 23.08.22 20:34

  Одобрен проект за изменение на план за регулация на ул. Михаил Греков с Решение на СОС No 578 по протокол No 60 от 21.07.2022г.

  23.08.22 20:34

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 23.08.22 20:32

  Одобрен проект за ПРЗ за м. Ж.к. Горубляне 2, НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, ж.к. Горубляне 3, част от м. Кв. Горубляне, район „Младост“ – СО с Решение на СОС No 579 по протокол No 60 от 21.07.2022г.

  23.08.22 20:32

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 09.08.22 14:43

  Съобщение за изработен проект

  09.08.22 14:43

  ПРОЧети повеЧЕ