Обявления по ЗУТ

Последни обявления по ЗУТ

Обявление по ЗУТ

Одобрен проект за изменение на план за регулация на ул. Михаил Греков с Решение на СОС No 578 по протокол No 60 от 21.07.2022г.

Прочети повече
Обявление по ЗУТ

Одобрен проект за изменение на план за регулация на ул. Михаил Греков с Решение на СОС No 578 по протокол No 60 от 21.07.2022г.

Прочети повече

Всички обявления по ЗУТ