Обявления по ЗУТ

Всички обявления по ЗУТ

 • 25.07.23 23:09

  Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за м. „Къро“, район „Младост“ СО, кв. 12, нови УПИ I-9828,9923 „за ЖС“ и УПИ II- 9828 „за ЖС“ и кв. 12а, нови УПИ II-9856 „за ТП“, УПИ III-9828 „за ЖС и ОО“, УПИ XV-1137 „за жилища, магазини и офиси“; създаване на нова улица от о.т.304-о.т.305 (нова) до о.т.311 (нова); план-схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.

  25.07.23 23:09

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 21.07.23 15:43

  Обявяване на проект - Съобщаване на проект - ПРЗ на квартали: част от квартали 11, 16, 18, 13Г, 24, 27, 28 и 33, м. "Младост 1"; част от кв. 7, м. "Младост 2"' нови квартали 33, 33А и 33Б, м. "Бул. Ал. Малинов", кв. 2, 14, 19, 21, 24, 32А", район "Младост" СО/

  21.07.23 15:43

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 18.07.23 15:05

  Издадено Решение № 442 по протокол № 78 от 15.06.2023г. на Столичния общински съвет

  18.07.23 15:05

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 18.07.23 14:59

  Издадено Решение № 430 по протокол № 78 от 15.06.2023 г.на Столичния общински съвет

  18.07.23 14:59

  ПРОЧети повеЧЕ