Обявления по ЗУТ

Всички обявления по ЗУТ

 • 04.07.22 12:16

  Преработен проект за план за регулация и застрояване по реда на чл. 16 от ЗУТ в обхват на м. Младост 1А – разширение – м. БАН-VІІ-VІІІ км – първи етап, район „Младост“ СО.

  04.07.22 12:16

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 09.06.22 13:34

  Столична община - район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед РМЛ22-РА50-13/09.06.2022г.

  09.06.22 13:34

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 18.05.22 11:34

  Проект за изменение на план за регулация и застрояване и план-схеми на инженерната инфраструктура

  18.05.22 11:34

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 16.05.22 16:16

  Заповед РМЛ22-РА50-12/16.05.2022г. на Главен архитект на район „Младост“ СО,

  16.05.22 16:16

  ПРОЧети повеЧЕ