Обявления по ЗУТ

Всички обявления по ЗУТ

 • 18.05.22 11:34

  Проект за изменение на план за регулация и застрояване и план-схеми на инженерната инфраструктура

  18.05.22 11:34

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 16.05.22 16:16

  Заповед РМЛ22-РА50-12/16.05.2022г. на Главен архитект на район „Младост“ СО,

  16.05.22 16:16

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 05.04.22 9:59

  Разрешение за строеж № 12/22.03.2022г.

  05.04.22 9:59

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 30.03.22 13:47

  Заповед РМЛ22-РА50-10/29.03.2022г. на Главен архитект на район „Младост“

  30.03.22 13:47

  ПРОЧети повеЧЕ