Съобщения

Последни съобщения

Всички съобщения

 • 23.08.22 11:15

  Съобщение МПС - Протокол

  23.08.22 11:15

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 16.08.22 16:02

  Заповед за настъпване на пожароопасен сезон

  16.08.22 16:02

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 15.08.22 10:35

  Съобщение за неполучени уведомителни писма за ИУМПС

  15.08.22 10:35

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 03.08.22 12:03

  Съобщение за издадени заповеди на кмета на район Младост на собственици на ИУМПС

  03.08.22 12:03

  ПРОЧети повеЧЕ