Съобщения

Всички съобщения

 • 03.07.24 15:22

  Заповед на № СОА24-РД09-3151/27.06.2024 г. на кмета на Столична община за обявяване настъпването на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури и пожароопасен сезон 2024 г.

  03.07.24 15:22

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 02.07.24 9:35

  Съобщение МПС

  02.07.24 9:35

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 27.06.24 19:22

  График за провеждане на обработки срещу бълхи и комари

  27.06.24 19:22

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 26.06.24 19:05

  Съобщение МПС

  26.06.24 19:05

  ПРОЧети повеЧЕ