Съобщения

Последни съобщения

Съобщения

ПРОЕКТО-СПИСЪК-2024 г. на картотекираните граждани, които ще бъдат настанени в общински жилища.

Прочети повече
Съобщения

ПРОЕКТО-СПИСЪК-2024 г. на картотекираните граждани, които ще бъдат настанени в общински жилища.

Прочети повече
 • Съобщения
  СПИСЪК НА ЗАЯВИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ ОТКАЗ ЗА ПРОДАЖБА НА цветя за 8-ми март НА     ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „МЛАДОСТ“ – КАМПАНИЯ 2024 г.
  ПРОЧети повеЧЕ
  Съобщения
  СПИСЪК НА ЗАЯВИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ ОТКАЗ ЗА ПРОДАЖБА НА цветя за 8-ми март НА     ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „МЛАДОСТ“ – КАМПАНИЯ 2024 г.
  ПРОЧети повеЧЕ
 • Съобщения
  СПИСЪК НА НЕКЛАСИРАНИТЕ ЗАЯВИТЕЛИ ЗА ПРОДАЖБА НА цветя за 8-ми март НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „МЛАДОСТ“ – КАМПАНИЯ 2024 г.<
  ПРОЧети повеЧЕ
  Съобщения
  СПИСЪК НА НЕКЛАСИРАНИТЕ ЗАЯВИТЕЛИ ЗА ПРОДАЖБА НА цветя за 8-ми март НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „МЛАДОСТ“ – КАМПАНИЯ 2024 г.<
  ПРОЧети повеЧЕ

Всички съобщения