Съобщения

Последни съобщения

Всички съобщения

 • 01.03.23 16:00

  ПРОЕКТО-СПИСЪК - 2023 Г. НА КАРТОТЕКИРАНИТЕ ГРАЖДАНИ, КОИТО СЕ ПРЕДВИЖДА ДА БЪДАТ НАСТАНЕНИ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

  01.03.23 16:00

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 24.02.23 12:03

  Съобщение до заинтересованите лица

  24.02.23 12:03

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 17.02.23 20:52

  Tурнир по шахмат за Купата на кмета на район "Младост-СО"

  17.02.23 20:52

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 16.02.23 17:33

  Разяснение относно кампанията " Компостирай в къщи"

  16.02.23 17:33

  ПРОЧети повеЧЕ