Съобщения

Последни съобщения

Всички съобщения

 • 29.04.24 16:28

  СПИСЪК НА ЗАЯВИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ ОТКАЗ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „МЛАДОСТ“ – КАМПАНИЯ 2024 Г

  29.04.24 16:28

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 29.04.24 16:27

  СПИСЪК НА НЕКЛАСИРАНИТЕ ЗАЯВИТЕЛИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „МЛАДОСТ“ – КАМПАНИЯ 2024 Г."

  29.04.24 16:27

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 29.04.24 16:26

  СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ЗАЯВИТЕЛИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „МЛАДОСТ“ – КАМПАНИЯ 2024 Г.

  29.04.24 16:26

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 25.04.24 16:25

  ГРАФИК НА МОБИЛЕН СЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВА ЗА 2024 г.

  25.04.24 16:25

  ПРОЧети повеЧЕ