Търгове и конкурси

Всички търгове и конкурси

 • 24.06.22 11:50

  Обява за публично оповестен конкурс

  24.06.22 11:50

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 13.05.21 8:30

  Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински нежилищен имот-частна общинска собственост

  13.05.21 8:30

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 14.09.20 9:59

  Обява за кафе-автомат и автомат за пакетирани храни и напитки

  14.09.20 9:59

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 10.08.20 13:38

  Обявление за провеждане публично оповестен конкурс „Столово хранене“ за организиране на ученическо столово хранене в 10 СУ „Теодор Траянов“

  10.08.20 13:38

  ПРОЧети повеЧЕ