Всички новини

 • Планиран ремонт на територията на район “Младост” ул.”Самоковско шосе”

  10.04.24 13:11

  ПРОЧети повеЧЕ
 • СЪОБЩЕНИЕ за допуснатия за участие в конкурс кандидат за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪР

  10.04.24 12:10

  ПРОЧети повеЧЕ
 • Отваряне на системата ИСОДЗ

  08.04.24 21:39

  ПРОЧети повеЧЕ
 • СПИСЪК на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪР

  08.04.24 10:43

  ПРОЧети повеЧЕ
 • Правила за пожароопасен сезон до 30.11.2024 г.

  05.04.24 15:35

  ПРОЧети повеЧЕ
 • Съобщение ОВОС

  03.04.24 12:45

  ПРОЧети повеЧЕ