Съобщения

Във връзка с падналата метална конструкция – кулокран

Уважаеми дами и господа,

жители на район „Младост“,

Във връзка с падналата метална конструкция – кулокран на платното на булевард „Филип Аврамов“, вчера – 13.03.2019 г., към 14:00 ч., Ви уведомяваме, че са взети необходимите мерки. Минути след инцидента бяха уведомени служителите на Дирекция “Аварийна помощ и превенция” към СО, полицията, „Главна инспекция по труда“, фирмата изпълнител на строежа, както и фирмата, която отговаря за поддръжката на крана.

Мястото беше оградено с обезопасителна лента. При инцидента няма пострадали, както и материални щети. Компетентните орган извършват проверка по случая.

Арх. Румен Русев – ВрИД Кмет на район „Младост“ лично провери наличната документация по строежа и уведоми компетентните служби за случая. Не са констатирани проблеми с обекта до момента. За причините за инцидента ще очакваме становището на специалистите от Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК).

Възложител на проекта е фирма „Хермес Комс“ ООД, строителен надзор се упражнява от „Арка Консулт“ ЕООД, а строител е фирма „Калистратов Груп“ ООД.

Разрешението за строеж на обекта е с дата 23.05.2018 г., а датата на откриване на строителната площадка е 08.08.2018 г.

Статутът на обекта е „Многосекционна жилищна сграда (Н до 26 м) с подземни и надземни гаражи и подземен трафопост“.

Спазени са всички законови изисквания за стартиране на строително-монтажните работи по обекта и до момента не са установени никакви нарушения от страна на изпълнителя.

9:36 | 14.03.19 | Съобщения