Новини

Във връзка с писмо рег. № СОА23-ДИ04-2532-[1]/02.08.2023 г. от Столична община, се дават допълнителни указания за превенция срещу възникването на пожари: