Становище от граждани

Възражение по повод строеж на нова жил. сграда в Младост 4, с УПИ IX-3020

10:31 | 10.10.17 | Становище от граждани