Съобщения

Главният архитект на Столична община арх. Петър Диков : Всички писмено депозирани предложения, във връзка с промяната на плана за регулация на Софийския околовръстен път от бул. “Цариградско шосе” до п. в. “Младост”, са отразени в законопроект

Главният архитект на Столична община – арх. Петър Диков: “Всички писмено депозирани предложения, във връзка с промяната на плана за регулация на Софийския околовръстен път от бул. “Цариградско шосе” до п. в. “Младост”, са отразени в законопроекта, който предстои да бъде внесен в Столичния общински съвет.”
Със Заповед РД -06-353/ 09.12.2015 г. на СО-район “Младост”, на основание постъпило писмо с вх. № УТ – 6602-226/ 03.12.2015 г., се проведе второ обществено обсъждане на проекта за: “Подробен устройствен план – изменение на план за регулация на обект: Трасе на Околовръстен път от м. “Младост 4” , м. “Малинова долина – Околовръстен път”, м. “Околовръстен път – Детски град”, м. “Горубляне” през м. “Германски ливади” до м. “Врана – Лозен – Триъгълника”; план за вертикално планиране и план-схемите на мрежите и съоръженията на техническа инфраструктура, райони: “Младост”, “Витоша” и “Панчарево”. На среща с заинтересованите граждани, проведена в кв. “Панчарево”, присъстваха: гл. арх. на СО – арх. Петър Диков; кметът на р-н “Младост” – д-р Цвета Авджиева; кметът на р-н “Панчарево” – Димитър Сичанов; гл. арх. на СО-район “Младост” – арх. Стефан Цанков; гл. арх. на СО-район “Панчарево” – арх. Боян Недев. Арх. Диков увери присъстващите граждани, че подадените сигнали и предложения, относно изграждането на участъка от бул. Цариградско шосе до п. в. “Младост”, са разгледани под негово ръководство в присъствието на проектанти и ръководството на Направление “Архитектура и градоустройство”, като всяко едно мнение или визия е отразено в законопроекта. Главният архитект на Столична община отбеляза, че се предвижда изграждане на кръгово кръстовище в участъка, където трасето се пресича с Лозенския път, което няма да засегне околните сгради, а на някои участъци свързващи съответните райони със Софийския околовръстен път се планира разширяване на платната за движение с цел изграждане т. нар. “джобове” за спирките на градския транспорт. В заключение, арх. Петър Диков даде да се разбере, че отчуждаването на земя за реализиране на проекта ще се извърши по пазарни цени, което не трябва да притеснява никой от собствениците на тези имоти.

16:02 | 12.01.16 | Съобщения