Новини

Годишна конференция „Безопасна пътна инфраструктура“

На 18 и 19 април ще се проведа петата годишна конференция „Безопасна пътна инфраструктура“, в която ще вземат участие представители от СО район „Младост“.

Събитието има за цял да даде трибуна за свобода и обмен на мнения по въпроси касаещи безопасността на пътната инфраструктура.

На конференцията ще бъдат коментирани „Насоки за развитие на безопасността на движението в Република България“; „Мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г, съгласно решение №16 на Министерски Съвет от 17 януари 2019 г.“; „Подобряване на контролната дейност и координацията между институциите за по-висока безопасност по пътищата“ и други важни за ресора теми.

Участието в подобни събития дава възможност за подобряване качеството на услугите, които предлага обшинската администрация, както и дава идеи за решаване на различни проблеми по иновативен и ефективен начин.

12:00 | 15.04.19 | Новини