Съобщения

График за дейности в междублокови пространства

ГРАФИК НА ЗВЕНОТО ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „МЛАДОСТ“ ЗА 6-10.03.2017

ПОНЕДЕЛНИК
Оборки в тревните площи и междублоковите пространства:
ж.к. „Младост – 1“ бул. „Цариградско шосе“, бул. „Йерусалим“, ул. „Андрей Сахаров“.
Кастрене и оформяне короните на дървета в меьдублокови пространства:
ж.к. „Младост – 1А“
Ø При бл. 501 и бл. 502
· 3 бр. Липа пред бл. 501
· 2 бр. Череша пред бл. 502
· 1 бр. Ясен пред бл. 502
· 2 бр. Чинари пред бл. 502
Ø Храсти пред бл. 513 (до трафопост)
Ø При бл. 514
· 2 бр. Топола за оформяне и кастрене до бл. 514 и ул. „Ана Ахматова“
· 2 бр. Тополи за основна резитба
Ø При бл. 520
· 1 бр. Явор зад бл. 520
· 1 бр. Липа зад бл. 520
Ø При бл. 523
– 1 бр. Топола зад бл. 523
ВТОРНИК
Оборки в тревните площи и междублоковите пространства:
ж.к. „Младост – 1“ бул. „Цариградско шосе“, бул. „Йерусалим“, ул. „Андрей Сахаров“, бул. „Александър Малинов“
Кастрене и оформяне короните на дървета в междублокови пространства:
ж.к. „Младост – 1А“
Ø При бл. 521
– 1 бр. Ясен пред бл. 521
– 4 бр. Брези пред бл. 521
– 2 бр. Джанки пред бл. 521
– 1 бр. Липа пред бл. 521
– 1 бр. Орех за оформяне на короната зад бл. 521
– 6 бр. Брези за кастрене зад бл. 521
Ø При бл. 522
– 1 бр. Дива череша пред бл. 522
– 1 бр. Бреза зад бл. 522
– 1 бр. Джанка зад бл. 522
– 2 бр. Череши зад бл. 522
– 3 бр. Ябълка зад бл. 522
Ø При бл. 527
– 1 бр. Върба за кастрене на пещеходна пътека зад бл. 527
– Група храсти за оформяне
СРЯДА
Оборки в тревните площи и междублоковите пространства:
ж.к. „Младост – 1“ бул. Андрей Сахаров, бул. „Андрей Ляпчев, бул. „Александър Малинов“
Премахване на дървета в междублокови пространства:
1. ж.к. „Младост – 2“
Ø при бл. 226, вх. В
– 3 бр. Джанка
– 1 бр. Ябълка
Ø При бл. 220А, вх. Б
– 1 бр. Джанка
ЧЕТВЪРТЪК
Оборки в тревните площи и междублоковите пространства:
ж.к. „Младост – 3“
– междублокови пространства в карето бул. „Ал. Малинов“, бул. „Филип Аврамов“, ул. „Бъднина“, бул. „Свето Преображение, ул. „д-р Атанас Москов“;
– ул. „Д-р Атанас Москов“, ул. „Свето Преображение“, ул. „Безименна“(ул. „Обиколна“), ул. „Димо Дичев“
ПЕТЪК
Оборки в тревните площи и междублоковите пространства:
ж.к. „Младост – 4“
– ул. „Дичо Дичев“, ул. „Д-р Атанас Москов“, ул. „Нов ден, Сухото дере, ул. „Филип Аврамов“
– междублокови пространства при бл. 411, бл. 412, бл. 413
Оборки в детски площадки и масово посещавани места.
ж.к. „Младост – 1“, ж.к. „Младост-1А“, ж.к. „Младост – 2“, ж.к. „Младост – 3“, ж.к. „Младост – 4“, кв. „Полигона“ , кв. „Горубляне“.

9:11 | 06.03.17 | Съобщения