Отчети

График за миене на улиците в район “Младост”

График за миене на улици, тротоари и алеи в Район „Младост” през м. април.

Моля, следете за ефективното почистване от фирмата концесионер, като имате предвид, че при неподходящи метеорологични условия графикът може да претърпи промени.

 

 

Име на улицата Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади и алеи
Коли­

чество

Дата
дка
1 2 3 4
I. Улици с масов градски транспорт
1 от река Дървенишка до ул. Д.Моллов, двупосочно /локални платна, посока Пловдив/ 16,211 20.04.2018 г.-25.04.2018 г.
2 от ул. Д.Моллов до ул. Йерусалим, двупосочно, вкп. Отклонението срещу бл.26 /локални платна, посока Пловдив/ 11,128 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
3 от ул. Йерусалим до хотел Метрополитън /локални платна, посока Пловдив/ 4,303 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
4 от Института по метеорология и хидрология до Техномаркет Европа 11,363 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
5 от ЕКСПО – Център до БИЦ -ИЗОТ /11 -7 км/ /локални платна, посока Центъра/ 11,833 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
6 от Държавна печатница 7-ми км до ул. Петър Протич /локални платна, посока Центъра/ 5,066 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
7 от ул.Проф. Петър Мутафчиев до ул. Асен Йорданов /локални платна, посока Центъра/ 7,240 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
9 вливане в бул. Цар. шосе от Полигона и обратно/при Мосю Бриколаж 4,622 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
10 кръстовище – бул. Цар. шосе и ул. Йерусалим, отсечката от локала до Цар. шосе 0,456 20.04.2018 г.-25.04.2018 г.
11 подходи към Цар. шосе от бул. Ап. Малинов и бул. Брюксел 8,535 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
12 7-11 км /Самоковско шосе/, ляв и десен подход и частта под моста на Цар. шосе под тях 9,955 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
13 БУЛ. АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ от бул. Цариградско шосе до ул. Самара 82,100 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
14 БУЛ. АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ – от мост на ул. Самара до ул. Околовръстен път 16,648 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
16 Продължение на бул .Александър Малинов- югозападен мост над Околовръстен път от отделянето на локалното платно в посока ул.Рачо Петков Казанджията до края на насипа при изхода на тунела на локално плат 4,622 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
18 Локално платно на Бул. Александър Малинов – от локалното платно на ул. Околовръстен път при кино Арена до кръстовището с ул. Самара 6,887 N

20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.

20 Локално платно на Бул. Александър Малинов – от кръстовището с ул. Самара (вкл. тунела) до вливането в локалното платно на ул. Околовръстен път при кино Арена 8,212 20.04.2018 г.-25.04.2018 г.
23 БУЛ. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 18,907 20.04.2018 г.-25.04.2018 г.
24 БУЛ. АНДРЕЙ САХАРОВ 31,152 20.04.2018 г.-25.04.2018 г.
26 БУЛ. АНДРЕЙ САХАРОВ, пътен възел, кръстовище на две нива и продължение до ул. Св. Киприян, Младост 2 10,195 20.04.2018 г.-25.04.2018 г.
29 БУЛ. АНДРЕЙ САХАРОВ, пътен възел и продължение от бул. Александър Малинов до Метростанция Младост 3 17,700 20.04.2018 г.-25.04.2018 г.
31 Локално платно на ул. “Околовръстен път” от локално платно на бул. “Александър Малинов” до спускането от моста / пред № 251-

257/

4,136 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
33 УЛ. Д-Р АТАНАС МОСКОВ 43,030 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
35 УЛ. БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ 5,040 20.04.2018 г.-25.04.2018 г.
36 УЛ. БОЖАН АНГЕЛОВ от ул. Атанас Москов до ул. Филип Аврамов 6,278 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
38 УЛ. ИНЖ. ГЕОРГИ БЕЛОВ-по маршрута на авт.№4 от ул. Жечо Гюмюшев до ул.Стадион 23,647 20.04.2018 г.-25.04.2018 г.

 

39 Обръщално колело – последна спирка на тролей №8 /Младост1/ 1,159 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
41 ул. Академик Румен Цанев от ул.Ф. Аврамов до бл. 413 4,023 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
43 Обръщално колело – последна спирка на автобуси №213, №76 /Младост 4/ 2,756 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
44 Обръщално колело – последна спирка на автобус №113/Младост 1/ 1,876 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
45 УЛ. ДИМИТЪР МОЛЛОВ от лок. пл.на бул. Царигр. шосе до МБАЛ Св.Анна 3,753 20.04.2018 г.-25.04.2018 г.
47 МладостЗ Обръщално колело – последна спирка на автобус 305 /Младост 3/ 2,670 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
48 УЛ. ЙЕРУСАЛИМ 19,855 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
50 УЛ. ПАВЕЛ КРАСОВ 9,373 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
52 УЛ. СТАДИОН по марш. На авт. №4 от ул. Инж. Г.Белов до ул. Самоковско шосе 10,632 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
54 УЛ. ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ТЕОДОРОВ-БАЛАН 8,220 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
56 УЛ. САМАРА 11,678 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
58 УЛ. САМОКОВСКО ШОСЕ 40,304 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
60 УЛ. СВЕТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ 21,186 20.04.2018 г.-25.04.2018 г.
62 УЛ. СВ. КИПРИЯН – от ул. Проф. А.Т.Балан до последна спирка на авт 306 6,514 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
64 Локално платно на Бул. Александър Малинов – от бул.” Александър Теодоров Балан” до ул. “Алея Флойд Бляк” /покрай бл. 202,203,204/ 9,465 20.04.2018 г.-25.04.2018 г.
66 ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – локално платно покрай кино Арена до обр. колело на авт. 413, двупосочно 2,617 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
68 УЛ.ФИЛИП АВРАМОВ 48,983 20.04.2018 г.-25.04.2018 г.
69 Ул.”Проф Александър Танев’1 13,108 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
71 Младост1- Обръщално колело – последна спирка на авт.4 до бл.72/Т.Маркет/ 0,020 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
72 БУЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ от пл. На Авиацията /Винарово колело/ до бул. Проф. Цветан Лазаров, по оста 15,912 20.04.2018 г.-25.04.2018 г.
74 БУЛ. ХРИСТОФОР КОЛУМБ от бул. Проф. Цветан Лазаров до бул. Цариградско шосе 13,653 20.04.2018 г.-25.04.2018 г.
76 ул. Жечо Гюмюшев/ОБИКОЛНА – по маршрут на авт.№4, от ул. Д.Дичев до ул. Свето Преображение/ 10,176 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
78 Младост2 -улица без име, обращало на авт. 306 1,408 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
81 Младост4 -Обръщално колело – последна спирка на авт.413 5,920 20.04.2018 г.-25.04.2018 г.
85 улица без име зад хипермаркет ХИТ и Търговски комплекс Принцес 3,508 20.04.2018 г.-25.04.2018 г.
87 улица без име мужду стария и новия бул. Ал.Малинов зад Търговски комплекс Принцес 1,733 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
100 ул. “Цветна градина”от ул. Самоковско шосе до ул. Долците и уширение 6,498 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г. Х
102 БУЛ. ХРИСТОФОР КОЛУМБ – участъка по оста на пътя посока качване към район Младост от бул. Цв. Лазаров до ниската част на ската с р-н Младост 2,236 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
104 БУЛ. ХРИСТОФОР КОЛУМБ – участъка спускане от р-н Младост от ниската част на ската до бул. Кап. Дим.Списаревски – цялото платно 2,942 20.04.2018 Г.-25.04.2018 г.
  Всичко: 651,444  
II. Улици с обществена значимост
1 УЛ. ГЕН. РАДКО ДИМИТРИЕВ 9,034 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
2 улица без име от бул. Андрей Ляпчев до ул. Св. Киприян / Хускварна/ 3,185 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
3 УЛ. АЛЕКСАНДЪР ПАСКАЛЕВ 12,225 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
4 УЛ. АНА АХМАТОВА 9,716 26.04.2018 г.-28.04.2018 г.
5 УЛ. МИХАИЛ ТЕНЕВ 5,027 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
6 УЛ. ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ 7,088 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
7 УЛ. Д-Р СОФИЯ АВРАМОВА 7,929 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
8 УЛ. Д-Р СТОЯН ЧОМАКОВ 6,862 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
9 УЛ. ЖЕЧО ГЮМЮШЕВ /Обиколна, Младост 3/ от ул. Свето Преображение до ул. Бъднина 5,894 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
10 УЛ. Д-Р НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ 6,627 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
11 улица без име от бл. 456 покрай бл. 451 и 441 до ул. Самара 4,096 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
12 АЛЕЯ ФЛОЙД БЛЯК от бул. Ал. Малинов до Амер.колеж 4,407 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
13 УЛ. БЪДНИНА 15,282 26.04.2018 г.-28.04.2018 г.
 

 

14 УЛ. ВИТОША 11,483 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
15 УЛ. ГЕОРГИ ЗОЕВ от ул. Самок шосе до ул.Искър 2,395 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
16 УЛ. ДЕЯН ПОПОВ 4,057 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
17 УЛ. ДИМИТЪР МОЛЛОВ от МБАЛ Св. Анна до бл.ЗОА 9,964 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
18 УЛ. ДИМИТЪР ДОСПЕВСКИ 13,238 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
19 ул. “акад.Румен Цанев” от ул. Ф.Аврамов до ул. Ат.Москов 6,490 26.04.2018 г.-28.04.2018 г.
20 УЛ. КРЪСТЬО РАКОВСКИ 13,192 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
21 УЛ. МЕТОДИ АНДОНОВ 2,839 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
22 УЛ. МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ СЛИВЕНСКИ 6,902 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
23 УЛ. НИКОЛА ГЕНАДИЕВ 9,172 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
24 УЛ. НОВ ДЕН 6,197 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
25 УЛ. ПЕТЪР ПРОТИЧ 5,467 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
26 УЛ. ПОЛК. ВЛАДИМИР СЕРАФИМОВ 7,044 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
27 УЛ. ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ 11,975 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
28 УЛ. ПРОФ. ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ 6,224 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
29 УЛ. РЕСЕН 5,778 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
30 УЛ. ХАН АСПАРУХ 4,055 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
31 УЛ. СВ. КИПРИЯН от колелото на авт. 306 до бул. Ал. Малинов 7,758 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
32 улица без име южно от бл. 58, 59, 60 и 61 3,327 26.04.2018 г.-28.04.2018 г.
33 улица без име от ул. Свето Преображение до бл. 349 4,681 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
34 улица без име между бл. 364 и бл.361 3,932 26.04.2018 г.-28.04.2018 г.
35 улица без име около онкодиспансера 4,424 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
36 улица без име източно и паркинг от бл. 79, 79Б 2,746 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
37 ж.к. Младост 1, улица без име около 118 СОУ 2,694 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
38 ж.к. Младост 3, улица без име западно от бл. 374 0,998 26.04.2018 г.-28.04.2018 г.
39 УЛ. ЛАЗАР ПЛАЧКОВ от ул.Аспарух до ул.П.Дипларов 1,298 26.04.2018 г.-28.04.2018 г.
40 кв. Горубляне, ул. Манол Велев 1,595 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
41 ул.инж.Георги Белов от ул.Стадион до ул. Самоковско шосе 6,002 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
42 улица без име югозападно от бл. 129 пред 117 ОДЗ и ТУЕС/Технологично училище по електронни системи/ 1,455 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
43 ж. к. Младост 1, улици без име югозападно от бл.26 3,396 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
44 ул. “Чудна градина”улицата североизточно от бл.32 до ул. Митрополит Серафим Сливенски , 17 ОДЗ Младост 1 3,508 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
45 ул пред бл.40 към ОДЗ 26 0,486 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
46 улица без име от бл.19 до бл.22 Младост 1 2,169 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
47 улица без име от бл.70 до бл.76 пред 9 ОДЗ 2,031 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
48 улицата без име покрай бл. 65 и бл.62,63 и 189 ОДЗ Младост 1 3,283 26.04.2018 г.-28.04.2018 г.
49 улица без име и паркинг покрай бл. 62, 63, 64 и 65 3,889 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
50 улица без име зад бл. 239 пред 98 ОДЗ 3,099 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
51 улицата пред Военно сержандско училище и ОДЗ Младост З/Осмо военно окръжие/ 5,079 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
52 улицата срещу бл.436 пред входа на 64 ЦДГ Младост 4 1,149 26.04.2018 г.-28.04.2018 г.
53 ул. без име от ул. Петър Протич до бл.44/ между фондация “Св.Св. Кирил и Методий и Очна клиника/първата пресечка в дясно на ул. Петър Протич/ 0,871 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
54 улицата пред бл.67 и 189 ОДЗ Младост1 2,798 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
55 улица без име на юг от бл. 212 до бул. Александър Малинов-ВО Школо 4,317 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
56 улицата без име западно от бл. 260,224,225,и бл.227 -до частно училище Мередиан Младост 2 3,519 26.04.2018 г.-28.04.2018 г.
57 улица без име отул. Св. Киприян покрай бл. 232 и бл. 231, 235/19 ОДЗ/ 3,928 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
58 улицата от бл.307 до бл.316 и 70 ОДЗ Младост 3 3,855 26.04.2018 Г.-28.04.2018 г.
  Всичко: 312,131  
III. Вътрешноквартални улици
1 УЛ. БОРИС РАНГЕЛОВ 6,242 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
2 УЛ. СВ. КИПРИЯН отул. Васил Карагьозов до ул. Проф. А.Т. Балан 7,646 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
3 ­­­­­УЛ. 412 3,968 29.04.2018 г.-31.04.2018 г.
4 УЛ. 413 4,449 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
5 УЛ. ЦВЕТНА ГРАДИНА от ул Самоковско шосе до ул. Виднището 2,899 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
6 улица без име пред бл. 208, пред магазин Хранс комерс 4,310 29.04.2018 г.-31.04.2018 г.
7 улица без име между бл. 504 и бл. 507 1,600 29.04.2018 г.-31.04.2018 г.
8 ж.к. Младост 1, улица без име между бл. 11 и бл. 8 3,937 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
9 ж.к. Младост 1, улица без име между бл. 30 и бл. 121, 122, 123 0,976 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
10 ж.к. Младост 1, улица без име северозападно от бл. 18 1,918 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
11 ж.к. Младост 1, улица без име между бл. 42 и бл. 31 0,975 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
12 ж.к. Младост 1, улица без име от бл. 52 и край бл. 46 и 47 2,957 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
13 ж.к. Младост 1, улица без име покрай бл. 74 и бл. 75 1,390 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
14 ж.к. Младост 1, улица без име северозападно от бл. 72 2,773 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
15 ж.к. Младост 1, улица без име западно от бл. 70 4,160 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
16 ж.к. Младост 1, улица без име северозападно от бл. 69 1,258 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
17 ж.к. Младост 1, улица без име югоизточно от бл. 69 1,161 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
18 ж.к. Младост 1А, улица без име между бл. 521 и бл. 522 2,221 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
19 ж.к. Младост 1, улица без име северно от бл. 57, 58, 59, 60, 61 3,451 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
20 ж.к. Младост 2, улица без име между бл. 235 и бл. 236 0,467 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
21 ж.к. Младост 4, улица без име между бл. 444, 451,453 и бл. 443 4,088 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
22 ж.к. Младост 4, ул. Васил Радославов от бл.№473-475-480 3,280 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
23 ж.к. Младост 3, улица без име от бул. Ал. Малинов покрай бл. 309, бл. 308, бл. 317 до бл. 321 6,688 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
24 ж.к. Младост 3, улица без име от бл. 350 покрай бл. 349 бл. 352 5,022 29.04.2018 г.-31.04.2018 г.
25 ж.к. Младост 3, улица без име между бл. 336 и бл. 341 2,542 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
26 Петър Дипларов 5,310 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
27 кв. Полигона, ул. без име около бл.1, 2 и 3 4,650 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
28 улица без име пред бл.66 1,878 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
29 ул. Ген Йордан Венедиков 2,745 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
30 ул.Боян Дамянов 4,072 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
31 улица без име северно от бл.З, 4, 5 3,622 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
32 улица без име южно от бл.10 и покрай бл.1 А 3,290 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
33 улица без име паркинг до бл.1, 1Г, 1В и 1Д 2,110 29.04.2018 Г.-31.04.2018 г.
  Всичко: 108,055 29.04.2018 г.-31.04.2018 г.
  Общо за района: 1071,630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:02 | 27.03.18 | Отчети