ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАБОТКА СРЕЩУ КОМАРИ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ В №5 ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ – ЮГОЗАПАД 2021г

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАБОТКА СРЕЩУ КОМАРИ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ В  №5 ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ – ЮГОЗАПАД 2021г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Агроинсект ЕООД
ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: СОА19- ДГ55-438/25.06.2019г.
ВИД НА ОБРАБОТКАТА: Имагоцидна
ПЕРИОД НА ОБРАБОТКАТА: от 16 август 2021г. до 31 август 2021г.
ОБЕКТ ЗА ОБРАБОТКА: ПЛОЩ / ТОЧКА: ДАТА: ЧАС: ЕКИП:
1 Район Илинден 440 ДКА 25 август 2021 г. 22:00 Екип 2 – СВ4146РА
2 Район Люлин 1200 ДКА 19 август 2021 г. 22:00

Екип 1 – СВ4148РА

Екип 2 – СВ4146РА

3 Район Връбница 500 ДКА 20 август 2021 г. 22:00 Екип 2 – СВ4146РА
4 Район Надежда 680 ДКА 31 август 2021 г. 22:00 Екип 2 – СВ4146РА
5 Район Студентски 480 ДКА 24 август 2021 г. 22:00 Екип 2 – СВ4146РА
6 Район Витоша 580 ДКА 23 август 2021 г. 22:00 Екип 2 – СВ4146РА
7 Район Младост 1300 ДКА 16 август 2021 г. 22:00 Екип 2 – СВ4146РА
8 Район Банкя 300 ДКА 31 август 2021 г. 22:00 Екип 1 – СВ4148РА
9 Район Красна поляна 680 ДКА 26 август 2021 г. 22:00 Екип 2 – СВ4146РА
10 Район Овча Купел 450 ДКА 18 август 2021 г. 22:00 Екип 1 – СВ4148РА
11 Район Панчарево 860 ДКА 30 август 2021 г. 22:00

Екип 1 – СВ4148РА

Екип 2 – СВ4146РА

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Обработките, ще се провеждат при благоприятни климатични условия, като изпълнителя запазва правото си да променя графика при внезапна промяна в метеорологичната обстановка, при условие, че се уведоми своевременно възложителя и специализирания контролен орган (СРЗИ) – съгласно условията и реда на „НАРЕДБА № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации“.

ИЗГОТВИЛ:                                                                                                                  СЪГЛАСУВАЛ:

Константин Тодоров                                                                                                   ЛАНД. АРХ. ДИМИТЪР ДАНЧЕВ

Управител                                                                                                                     ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“

 

9:31 | 13.08.21 |