Новини

График на заседанията на комисията за сключване на споразумения за ползване на земеделски земи

На основание, чл.З, ал.4 от Устройствения правилник на ОД “Земеделие”, в сила от 26.01.2010 г., издаден от МЗХ, изм. /ДВ. бр.75 от 27.09.2016г./ и чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, по землища за територията на Общинска служба но земеделие Източна, за стопанската 2018/2019 година, се определят комисии и график, които можете да видите от тук 

17:32 | 16.08.18 | Новини