Съобщения

“Да прекосим границите” по “Еразъм +” събира ученици от 8 страни около най-важните проблеми на Европа

                                                             

В периода 18-24 март в 144 СУ „Народни будители“ се проведе среща на ученици и преподаватели от Дания, Португалия, Турция, Уелс, Италия и от училището домакин под надслов „Изкуство без граници“ – част от проекта “Да прекосим границите” по европейската програма “Еразъм +” . Близо 60 гости участваха в работилници по музика, изобразително изкуство и хореография, пяха, рисуваха и танцуваха, изработиха „Европейски кът“ където представиха своето училище, страна и роден град, разгледаха забележителностите на София и Пловдив, където посетиха и СУ „Св.св. Кирил и Методий“. Гостите се срещнаха с кмета на Район “Младост” г-жа Десислава Иванчева и нейния екип, с който проведоха дискусия на тема „Образованието в България и страните партньори“. Обсъдени бяха предстоящите дейности по проекта, а учениците имаха възможност да приложат на практика своите знания по чужди езици и да преживеят незабравими моменти със своите връстници от другите европейски училища.

Темите за работа по проекта са:

  • Околна среда и климатични промени
  • Европейско гражданство, европейско съзнание и демокрация
  • Интегриране на мигранти

Ученици и учители от 144 СУ „Народни будители“ в Район “Младост”

участват в проекта на “Да прекосим границите” /Crossing Borders/

Име на проекта: Crossing Borders/ Да прекосим границите

По европейска програма „Еразъм +“ – сътрудничество между училища за обмен на добри практики

Продължителност: 36 м.

Партньори: Дания – координатор, Португалия, Италия, България, Турция, Румъния, Полша, Уелс

Целта на този проект е да се подпомогне обучението, да се ​​ангажират подрастващите с учене отвъд границите, за да станат по-осъзнати и по-добри граждани на Европа както и да бъдат по-уверени, щастливи и добре адаптирани индивиди – хора, които ще поемат отговорност за своите връстници без значение от къде идват и какъв е техният произход. И освен това,  целта е да се работи с учениците, така че те да са готови да се излязат извън зоната на своя  комфорт, да протегнат ръка и да помагат на другите, които наистина се нуждаят от помощ в процеса на интегриране в европейските общности.

Нашият проект дава възможност на училищата-партньори да споделят най-добрите практики, различни педагогически подходи и методи на преподаване. Това ще помогне за премахване на бариерите и преодоляване на предразсъдъците и стереотипите. Проектът има за цел да стимулира по-голямо разбиране и съпричастност към различните езици, култури и начини на живот както на учениците, така и на учителите във всяка една от страните-партньори.

Ние вярваме, че знаейки повече за други европейски култури, езици, традиции и т.н., учениците, учителите, училищата, членовете на Управителния съвет и местната общност ще станат по-отворени към проблемите на бежанците и тяхното интегриране в училище и в общността.

Транснационални срещи по проекта  ни дават възможност за съвместно обучение на персонала и  ни предоставят форум, където можем да споделяме идеи и гледни точки с нашите европейски колеги.

Нашето намерение е учениците да участват активно в процеса и прогреса на този проект. Те са ангажирани в планирането, осъществяването и оценяването на проектните дейности през 3-те години.

Продуктите, създадени в този проект са:

–  Лого, символизиращо проекта. Всяко училище създаде поне по 1 вариант, а победителят беше избран в Уелс на първата международна среща.

Презентации: Преди всяка краткосрочна учебна дейност или среща учениците  създават различни PPT или Prezi презентации. Презентациите са за своето училище, град, държава, история,  специални празници, за живота на тийнейджърите, устойчив начин на живот, за художници и музиканти, опазване  на околната среда и за 17-те глобални цели.

Снимки: За всяка мобилност  учениците трябва да покажат своя опит чрез снимки и текстове. На уеб страницата на проекта  има колекция от снимки, направени от ученици и учители. Някои снимки също са  показани на информационното табло  на проекта и на уеб страницата  на училището.

Видео: По време на учебните дейности учителите  заснимат заниманията, редактират и качват филми на уеб страницата на проекта. Филмите са показани на уеб страниците на училището и в Youtube.

Плакати: учениците ще проведат кампании за устойчив начин на живот, свеждане до минимум на хранителните отпадъци, пестене на електричество, рециклиране на бутилки и т.н. Те ще създават плакати за тези кампании и ще ги окачат в училище, но също така и в града на места, където е позволено да се поставят плакати.

Творчески събития/представления: училищата-партньори организират различни събития за социализиране, физическо възпитание, музикални изпълнения, изложби на произведения на изкуството, събиране на боклук в града и така нататък. Местните хора, власти, клубове и организации – всички са поканени да участват или да бъдат аудитория.

Формуляри за оценка: Различни форми за оценка ще бъдат създадени. Някои от тях са полезни само за този проект, докато други могат да бъдат използвани за други учебни дейности.

11.04.2018

 

13:12 | 11.04.18 | Съобщения