Съобщения

Да разкрасим и зацветим “Младост”

В рамките на кампанията за облагородяване на квартала, в които живеем, район „Младост” Столична община предоставя възможност всяка етажна собственост да разкраси прилежащите площи около своя блок. Район „Младост” осигурява безвъзмездно луковици от лалета и зюмбюли, които да засадите около Вашия блок.

Луковиците може да получи всеки домоуправител в сградата на районната администрация („Младост 3”, ул. „Св. Преображение” №1) всеки работен ден между 8:30 и 9:30 часа и между 16:00 и 17:00 часа.
Получаването ще става срещу приемо-предавателен протокол, като ще се осъществява последващ контрол, за засаждане на цветята в съответните площи.
За допълнителна информация:
Гинка Баева Отдел „Екология” тел: 0885 218 245

Съобщението е изпратено и на имейлите на председателите на етажни собствености.

17:34 | 22.03.17 | Съобщения