Новини

ДГ №123 „ШАРЛ ПЕРО“ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ОТКРИВАТЕЛИ“ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“ МОДУЛ 2: „ИНОВАТИВНА ДЕТСКА ГРАДИНА”

Проектът ще се осъществи в сътрудничество с  Детски научен център „Музейко“. В настоящият проект се базираме на иновационни подходи и нетрадиционни форми на организация на деня на децата сред природата. Проекта цели създаване „лаборатория на открито“, оборудвана със съоръжения за наблюдение и експеримент, в която децата непосредственно наблюдават и откриват обяснение и знание за процесите и явленията в природата. Екипа ще разработи иновативен инструмент, който би могъл да бъде използван от широк кръг педагози в предучилищното възпитание.

Холистичният подход, който използваме  внушава чувство на любопитство към всичко онова, което ни заобикаля по естествен, привлекателен и креативен начин и лесно развива у децата умения за изследване, експериментиране.

Проекта цели :

  • Организиране и оборудване на лаборатория с подходящи съоръжения, в открито дворно пространство на детската градина, за изследване елементите на природата – въздух, вода, земя и жива природа с обособяване на изследователски зони.

 

  • Да погледнем на познатите неща в природата от различни перспективи, да изследваме природата, като наш дом заедно деца, учители, родителска общност, други институции.

 

  • Създаване на емоционално положително общуване на деца, родителска общност, учители в посока екологична среда, чрез участие в солидарни дейност.

15:26 | 21.07.20 | Новини