Новини

Декларация от зам.-кметове на Столична община – Район „Младост” арх. Румен Русев и Владимир Клисуров

ДО г-н Елен Герджиков,
Председател на Столичен общински съвет

ДО г-жа Йорданка Фандъкова,
Кмет на Столична община

ДО Членовете на Столичен общински съвет

ДО Обществеността и медиите

ДЕКЛАРАЦИЯ

От зам.-кметове на Столична община – Район „Младост”

Вчера в районната администрация на „Младост” бе получено заявление от кмета г-жа Десислава Иванчева, препратено от Столична община. В него тя посочва, че желае да ползва полагаем отпуск, по време, на който да бъде замествана от единия зам.-кмет Владимир Клисуров. Казусът има правна страна, тъй като юристите, не са единодушни дали отпускът е законосъобразен. Има вероятност отпускът да е нелегитимен и в тази хипотеза г-жа Иванчева не може да посочва свой заместник за време, в което изпълнява служебните си задължения. Ако е легитимен, не може по време на отпуск да подпише заповед, съгласно чл. 39 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, а именно: кметът на района, определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от района. И в двата случая всички последващи административни актове биха били незаконосъобразни.

За излизане от ситуацията, зам.-кметовете арх. Румен Русев и Владимир Клисуров взимаме решение, в нашите компетенции. Въпреки очакваните удари, предлагаме да продължим да работим в екип. С това поемаме отговорността пред избирателите, посочили г-жа Иванчева за кмет, а тя от своя страна нас – за нейни заместници. Предвид спецификата на проблемите в „Младост”, огромна част, от които касаят задълбочен и компетентен анализ на процедури, свързани със строителство, излизаме със следното предложение до Столичен общински съвет. На основание чл. 39 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, за заместващ избрания кмет да бъде посочен Румен Русев, архитект и инженер с огромен стаж. За целта Владимир Клисуров се самоотвежда, като вариант за поста.

Надяваме се предложението ни ще бъде разгледано в най-кратки срокове, предвид спешността на проблемите, решаването, на които е в правомощията на общинската администрация. Даваме пример с финансирането на училища, детски градини, заплати на медицински сестри и др. В случай, че то бъде прието, ръководството на Район „Младост” декларира, че ще продължи да търси подкрепа на гражданите за продължаване на посоката за запазване на междублоковите пространства, с която г-жа Десислава Иванчева бе избрана за кмет. За целта разчитаме на сътрудничество с ръководството на Столична община и всички институции, за справяне с проблемите на гражданите на района.

 

С уважение:

Арх. Румен Русев,
Зам.-кмет на Столична община – Район „Младост”

Владимир Клисуров,
Зам.-кмет на Столична община – Район „Младост”

 

14:16 | 25.04.18 | Новини