Уважаеми родители, във връзка с ползването на годишен отпуск от работниците и сужителите от „Детска кухня” към СО – район „Младост” се налага временното прекратяване дейността на детската кухня, считано от 02.08.2021г. до 07.09.2021 г.

Работа с абонатите на кухнята ще бъде възстановена на 08.09.2021 г.

Купоните за месец септември ще се продават през месец юли по установен график, който можете да видите по раздавателните пунктове.

                                                                                                     

                              

                                                                                                                    РАЙОН  „МЛАДОСТ”