Съобщения

Детска градина № 75 „Сърчице“

Детска градина № 75 „Сърчице“ подписа договор №2020-1-BG01-KA201-079206. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност1: Образователна мобилност за граждани на Европейския съюз и Програма „Европейски корпус за солидарност“ на ЕС. Договорът е подписан с Център за развитие на човешките ресурси-Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия. Наименованието на проекта е „Игри за толерантност“ и е на стойност 234 294 евро. Продължителността на проекта е 20 месеца и е в партньорство с още девет партньорски организации от България, Чехия, Полша, Гърция и Румъния. Водеща и координираща организация е ДГ 75 „Сърчице“, град София.

         Дейността на участниците ще се фокусира върху разработване и прилагане на иновативни практики в образованието чрез разработване на инструменти като настолни игри, игри за комуникация и др., които да се ползват от учители и други специалисти, работещи с деца. Тези инструменти ще бъдат прилагани за преодоляване на агресията при децата във всичките й форми. Ще спомагат за по-добра социална адаптация, за развиване на социални умения, за реинтеграция на деца с проблемно поведение. Игрите, които ще се създадат и апробират, ще подпомогнат и родителите при общуването им с децата, когато е налице агресивно поведение, довело до социална изолация и отхвърляне от връстниците им.

15:55 | 20.11.20 | Съобщения