Новини

“Детска кухня” временно преустановява дейност

На основание на т.13 от Заповед РД-01-610/ 22.10.2020г. на Министъра на здравеопазването във връзка с регистрирани положителни резултати от тестове за наличие на COVID-19, служители на „Детска кухня” към СО- район „Младост” са носители на вируса, а контактните им колеги са карантинирани за срок от 10 дни.
Предвид създалата се ситуация, детската кухня няма да осъществява дейността си считано от 25.02.2021г. до 06.03.2021г.

13:26 | 24.02.21 | Новини