Съобщения

Детска млечна кухня район “Младост” продължава да работи

Уважаеми родители,
Детска млечна кухня район “Младост” продължава да работи.
Храната ще се получава на раздавателните пунктове през същия времеви диапазон от 12:00 до 12:30.

15:20 | 26.11.20 | Съобщения