Съобщения

Дневен ред на заседание на Районен експертен съвет в “Младост” насрочено за 22.08.2018г.

Заседание на районен експертен съвет по устройство на територията в състав, определен със заповед №РМЛ18-РД91-95/17.08.2018г, на кмета на район “Младост” СО за разглеждане на устройствени и инвестиционни проекти при следния дневен ред – вижте от тук

10:53 | 20.08.18 | Съобщения