Новини

Договорите за подмяна на отоплителните уреди се получават в районната администрация

От 01.10.2021г. Столичната община изпрати в СО – район “Младост” подписани оригиналите договори, сключени с граждани от района, кандидатстващи по първи етап от изпълнение на Проект № BG16M10P002-5,003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“,финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

Подписаните от страна на СО договори ще се раздават на крайните получатели от 04.10.2021 г. до 21.10.2021 г. от
8.30 до 12.30 и от 13.00 до 16.30ч.
в сградата на СО – район “Младост” на ул. “Свето Преображение” № 1, ж.к. “Младост 3”.
Всеки кандидат, получил договора си, трябва да се подпише в предоставен от служителите на районната администрация списък в табличен вид.

 

8:24 | 04.10.21 | Новини