Новини

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-1126/08.02.2019 г.

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-1126/08.02.2019 г. относно предоставяне на пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти от общинския поземлен фонд за общо или индивидуално ползване.
Докл. Йоана Христова
Решение № 94 по т. 30, обявено на 14.02.2019 г.
Приложение № 1
Приложение № 2А
Приложение № 2Б
Приложение № 2В
Приложение № 2Г
Приложение № 2Д
Приложение № 2Е
Приложение № 2Ж
Приложение № 2З
Приложение № 2И
Приложение № 2Й
Приложение № 2К
Приложение № 3

16:29 | 28.02.19 | Новини