Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на Столична община – район „Младост

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #eeeeee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}