Обществени поръчки

Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на Столична община – район „Младост

Решение чл. 12 – публикувано на 12.06.2020 г.

Обявление чл. 12 – публикувано на 12.06.2020 г.

Документация чл. 12 първа страница – публикувано на 12.06.2020 г.

Документация канцелария чл. 12 – публикувано на 12.06.2020 г.

Методическо указание на АОП за еЕЕДОП – публикувано на 12.06.2020 г.

espd-request Канцелария чл. 12 – публикувано на 12.06.2020 г.

Протокол №1 – публикувано на 24.07.2020 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти – публикувано на 07.08.2020 г.

Доклад канцелария чл. 12 – публикувано на 09.09.2020 г

Протокол 2 чл. 12 канцелария – публикувано на 09.09.2020 г

Протокол 3 чл. 12 канцелария – публикувано на 09.09.2020 г

Решение чл. 12 канцелария – публикувано на 09.09.2020 г

Договор с приложения – публикувано на 02.11.2020 г

19:46 | 12.06.20 | Обществени поръчки